VISI DAN MISI SEKOLAH

VISI SEKOLAH

SEKOLAH MENENGAH TEKNIK ALOR SETAR
AKAN MENJADI SMT NOMBOR SATU DI MALAYSIA
MENJELANG 2010

MISI SEKOLAH

• Memimpin, mengurus dan mentadbir sekolah dengan cekap dan berkesan    selaras dengan perkembangan semasa.
• Menghasilkan pelajar cemerlang serta berketrampilan dalam bidang kurikulum.
• Meneruskan kehebatan setiap murid dalam bidang kokurikulum .
• Mengekal dan memupuk sahsiah mulia dan terpuji dikalangan murid.
• Mengwujudkan prasarana dan persekitaran yang selamat, ceria dan kondusif untuk bekerja dan pembelajaran.
• Menjalin dan memupuk hubungan yang baik dan mesra dengan ibu bapa, waris serta masyarakat setempat.
• Memenuhi harapan dan jangkaan mereka yang berkepentingan.

Advertisements
%d bloggers like this: